Rasfoire documente

Decretul 34/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 35/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Legea 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 30/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 31/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 32/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 33/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Ordinul 5.825/2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Metodologie din 2021 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Circulara 1/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Hotarirea 27/2022 privind reaprobarea obiectivului de investiţii ''Mărirea gradului de siguranţă a acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022