Rasfoire documente

Ordinul 283/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 296 din 28-mar-2022

Ordinul 322/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 296 din 28-mar-2022

Ordinul 198/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 296 din 28-mar-2022

Hotarirea 414/2022 privind aprobarea conversiei în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale ale Societăţii BĂIŢA - S.A.

publicat in M.Of. 296 din 28-mar-2022

Hotarirea 411/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 296 din 28-mar-2022

Hotarirea 410/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 296 din 28-mar-2022

Hotarirea 407/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 296 din 28-mar-2022

Hotarirea 381/2022 privind înscrierea imobilului teren în suprafaţă de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea, Str. Universităţii nr. 1, judeţul Bihor, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea din Oradea

publicat in M.Of. 296 din 28-mar-2022

Hotarirea 380/2022 privind numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 296 din 28-mar-2022

Decizia 778/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 296 din 28-mar-2022