Rasfoire documente

Ordinul 25/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 163/2015 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică

publicat in M.Of. 295 din 25-mar-2022

Ordinul 675/2022 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2022

publicat in M.Of. 295 din 25-mar-2022

Ordinul 57/2022 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2022

publicat in M.Of. 295 din 25-mar-2022

Hotarirea 418/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. MARFĂ'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 295 din 25-mar-2022

Hotarirea 417/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 295 din 25-mar-2022

Hotarirea 416/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 295 din 25-mar-2022