Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Ordinul 26/2022 privind completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internaţional şi a celor de apeluri internaţionale între cele două state

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Ordinul 857/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Ordinul 67/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Hotarirea 374/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internaţional şi a celor de apeluri internaţionale între cele două state, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Decizia 877/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Hotarirea 21/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Decretul 309/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Legea 67/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Decretul 308/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Legea 66/2022 pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022