Rasfoire documente

Ordinul 293/2022 pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022

Decizia 231/2022 privind numirea doamnei Roxana Mînzatu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022

Decizia 230/2022 pentru eliberarea doamnei Roxana Mînzatu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022

Hotarirea 358/2022 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Braşov, judeţul Braşov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a imobilului 497, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022

Hotarirea 357/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi scăderea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022

Ordonanta urgenta 28/2022 pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022

Decizia 18/2022 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea art. 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022

Decizia 769/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022

Decretul 311/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022

Decizia 5/2022 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-30 martie 2022

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022