Rasfoire documente

Decizia 229/2022 privind numirea domnului Flavius-Adrian Sirop în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sportului

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Decizia 228/2022 privind numirea doamnei Iuliana Feclistov în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Decizia 227/2022 privind eliberarea domnului Liviu Bostan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Decizia 226/2022 privind numirea domnului George Băeşu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Decizia 225/2022 privind numirea doamnei Cristina Florentina Stanca în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Decizia 224/2022 privind eliberarea doamnei Cristina Florentina Stanca din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Decizia 223/2022 privind eliberarea domnului Silviu Aurelian Grigorescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Hotarirea 373/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de apă geotermală din perimetrul Grota cu Aburi, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Hotarirea 335/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului teren aflat în domeniul public al statului român şi în administrarea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Decizia 41/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (8), (9) şi (10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Decizia 507/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Decretul 299/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Legea 65/2022 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Decretul 298/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022

Legea 64/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 281 din 23-mar-2022