Rasfoire documente

Ordinul 141/2021 privind aprobarea Regulamentului de programare şi funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Regulament din 2021 de programare şi funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Legea 5/2022 privind ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Decretul 14/2022 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Ordinul 1.592/2021 pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Ordinul 10/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 1 ''Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri'', obiectivul specific 1.1 ''Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile'' şi obiectivul specific 1.2 ''Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.200/2020

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022