Rasfoire documente

Decizia 33/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488 alin. (1) şi ale art. 489 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.117/2022 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional ''Onisifor Ghibu'' din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.116/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei ''Bucuria Speranţei'' din municipiul Oradea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Speranţa'' din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.115/2022 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 mai-3 decembrie 2021

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.114/2022 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.113/2022 privind extinderea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Happy Junior'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.112/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23-26 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.111/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Liberă Waldorf din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.110/2022 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Urziceni

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.109/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Centrul Creştin Bucureşti din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul ''Româno-Finlandez''

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.108/2022 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''gimnazial'', disciplina sportivă ''înot'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''Iancu C. Vissarion'' din oraşul Titu

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 3.107/2022 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Romano-Catolic ''Ham Janos'' din municipiul Satu Mare

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022

Ordinul 439/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030

publicat in M.Of. 270 din 21-mar-2022