Rasfoire documente

Ordinul 47/2022 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

publicat in M.Of. 278 din 23-mar-2022

Hotarirea 348/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă geotermală din perimetrele Beiuş-Delani, judeţul Bihor, Sântion (F1731H), judeţul Bihor, şi Săcăşeni F1503, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 278 din 23-mar-2022

Hotarirea 354/2022 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie

publicat in M.Of. 278 din 23-mar-2022

Ordinul 3762/2021 privind declasarea parţială a monumentului istoric Casă, situat la adresa poştală bd. Coşbuc George nr. 51-61, sectorul 5, Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI B-II-m-B-18503, respectiv declasarea Corpului B şi schimbarea denumirii în Fostul Azil Providenţa

publicat in M.Of. 278 din 23-mar-2022

Decizia 1/2022 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 5.865/2005 pentru exploatarea resurselor de gips în perimetrul Stâna, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea TENDER - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2008

publicat in M.Of. 278 din 23-mar-2022

Ordinul M.43/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.25/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere al personalului militar în rezervă şi în retragere

publicat in M.Of. 278 din 23-mar-2022

Decizia 5/2022 [R] privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească pronunţată într-un litigiu guvernat de prevederile Codului de procedură civilă din 1865, pusă în executare în perioada de aplicare a Codului de procedură civilă din 2013

publicat in M.Of. 278 din 23-mar-2022