Rasfoire documente

Ordinul 162/2022 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 38/2022 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 14 februarie 2022

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Circulara 6/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2022

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Hotarirea 372/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 444/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Hotarirea 371/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Decizia 811/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Decretul 307/2022 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Decretul 306/2022 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Decretul 305/2022 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Decretul 304/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Decretul 303/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Decretul 302/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Decretul 301/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022

Decretul 300/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 276 din 22-mar-2022