Rasfoire documente

Ordinul 809/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Ordinul 373/2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Hotarirea 369/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Hotarirea 368/2022 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Hotarirea 359/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea BĂIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Decizia 783/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (3) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Hotarirea 29/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Decretul 295/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Legea 63/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Decretul 294/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022

Legea 62/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 275 din 22-mar-2022