Rasfoire documente

Decizia 899/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (7), ale art. 65 alin. (3) şi ale art. 66 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

publicat in M.Of. 263 din 18-mar-2022

Decizia 902/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. a), ale art. 11 alin. (1) şi ale art. 23 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 263 din 18-mar-2022

Ordinul 267/2022 privind modificarea schemei de ajutor de minimis ''Innotech Student'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 ''Educaţie şi competenţe'', obiectivul specific 6.13 ''Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 654/2020

publicat in M.Of. 263 din 18-mar-2022

Ordinul 362/2022 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

publicat in M.Of. 263 din 18-mar-2022

Ordinul 3.394/2022 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.916/2020

publicat in M.Of. 263 din 18-mar-2022