Rasfoire documente

Hotarirea 342/2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 217/2022 privind numirea domnului Ioan Oleleu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 216/2022 privind eliberarea domnului Mihai Ponea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 215/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Savu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Hotarirea 353/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale ''Hidroelectrica'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Ordinul 420/2022 privind blocarea fondurilor deţinute de entitatea AEROFLOT - Reprezentanţă, CUI 6320110

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 220/2022 privind numirea domnului Cezar-Costin Stancu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 219/2022 privind eliberarea domnului Ionel-Constantin Mitea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 218/2022 pentru numirea domnului Mihai-Călin Precup în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 214/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Savu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 213/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Liviu Gabriel Bulgaru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 212/2022 privind numirea domnului Iulian Bucur în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 211/2022 privind eliberarea domnului Ştefan Gheorghe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Hotarirea 343/2022 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022

Decizia 710/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 262 din 17-mar-2022