Rasfoire documente

Ordinul 155/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 261 din 17-mar-2022

Ordinul 760/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

publicat in M.Of. 261 din 17-mar-2022

Ordinul 582/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 811/2021 privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru perioada 2021-2023

publicat in M.Of. 261 din 17-mar-2022

Ordinul 245/2022 privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate) şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti

publicat in M.Of. 261 din 17-mar-2022

Ordinul 3.722/2021 privind clasarea imobilului situat la adresa poştală 517, satul Galoşpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Conacul Draveczky Gyula, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa B

publicat in M.Of. 261 din 17-mar-2022

Decizia 819/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 261 din 17-mar-2022

Decizia 801/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale anexei nr. 5 la aceeaşi lege

publicat in M.Of. 261 din 17-mar-2022

Decizia 798/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (6) şi ale art. 130 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

publicat in M.Of. 261 din 17-mar-2022