Rasfoire documente

Ordinul 586/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 260 din 17-mar-2022

Ordinul 284/2022 privind modificarea unor formulare prevăzute în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

publicat in M.Of. 260 din 17-mar-2022

Procedura din 2022 privind desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe

publicat in M.Of. 260 din 17-mar-2022

Ordinul 274/2022 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe

publicat in M.Of. 260 din 17-mar-2022

Hotarirea 349/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 260 din 17-mar-2022

Decizia 773/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 587 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 260 din 17-mar-2022