Rasfoire documente

Hotarirea 23/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 93/2020 pentru aprobarea taxelor de acreditare şi reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a taxelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 269 din 21-mar-2022

Ordinul 2.694/2022 pentru acreditarea Muzeului Cinegetic al Carpaţilor ''Posada'' - R.A.

publicat in M.Of. 269 din 21-mar-2022

Ordinul 2.692/2022 pentru reacreditarea Muzeului Naţional Peleş

publicat in M.Of. 269 din 21-mar-2022

Hotarirea 352/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională'' - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 269 din 21-mar-2022

Hotarirea 351/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare, restaurare, reabilitare şi dotare Palat Administrativ, judeţul Suceava''

publicat in M.Of. 269 din 21-mar-2022

Hotarirea 350/2022 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2022

publicat in M.Of. 269 din 21-mar-2022

Hotarirea 347/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 269 din 21-mar-2022

Decizia 59/2022 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 1/2022 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 269 din 21-mar-2022