Rasfoire documente

Rectificare din 2022 la art. I pct. 27 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 4 martie 2022

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 1.644/2021 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 iunie 2021

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Regulament-Cadru din 2022 privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Ordinul 318/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Decretul 290/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Legea 58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Decretul 289/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (8) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Legea 57/2022 pentru modificarea art. 4 alin. (8) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Decretul 288/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022

Legea 56/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

publicat in M.Of. 265 din 18-mar-2022