Rasfoire documente

Ordinul 295/2022 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 17 martie-1 aprilie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Ordinul 43/2022 privind aprobarea procedurii de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, însoţite sau neînsoţite, intrate în România din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Decretul 280/2022 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 55/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Decretul 279/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 54/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Decretul 278/2022 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 53/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Decretul 277/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului de a transfera documentaţia tehnică achiziţionată prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 52/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului de a transfera documentaţia tehnică achiziţionată prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Decretul 276/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare ''Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile''

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 51/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare ''Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile''

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Decretul 275/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului financiar al UE ''Instrumentul European pentru Pace (EPF)'', aferente anului 2021

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022

Legea 50/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului financiar al UE ''Instrumentul European pentru Pace (EPF)'', aferente anului 2021

publicat in M.Of. 253 din 15-mar-2022