Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Hotarirea 339/2022 privind numirea domnului Petres Sandor în funcţia de prefect al judeţului Harghita

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Hotarirea 338/2022 privind eliberarea domnului Petres Sandor din funcţia de subprefect al judeţului Harghita

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Decizia 844/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Ordinul 140/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Ordinul 145/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 19/2022 privind validarea unui mandat de deputat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 martie 2022

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Ordinul 3.120/2022 privind extinderea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Reformat din municipiul Satu Mare

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Ordinul 816/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Ordinul 815/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Ordinul 305/2022 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Hotarirea 341/2022 privind numirea domnului Berbece Gheorghiţă în funcţia de subprefect al judeţului Vrancea

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Hotarirea 340/2022 privind numirea doamnei Prodan Isabela în funcţia de subprefect al judeţului Harghita

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022