Rasfoire documente

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 36/2022 pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 3 martie 2022

publicat in M.Of. 256 din 16-mar-2022

Decizia 2/2022 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 256 din 16-mar-2022

Hotarirea 333/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping

publicat in M.Of. 256 din 16-mar-2022

Hotarirea 332/2022 privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 256 din 16-mar-2022

Hotarirea 330/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea (U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea)

publicat in M.Of. 256 din 16-mar-2022

Hotarirea 329/2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Giurgiu, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea valorificării sau casării, după caz, actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Giurgiu şi trecerea acestora în domeniul public al judeţului Giurgiu

publicat in M.Of. 256 din 16-mar-2022

Hotarirea 327/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

publicat in M.Of. 256 din 16-mar-2022

Hotarirea 326/2022 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi

publicat in M.Of. 256 din 16-mar-2022