Rasfoire documente

Decizia 5/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor medicali al Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022

Ordinul 273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022

Ordinul 185/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022

Decizia 3/2022 privind reglementarea activităţii comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, precum şi adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022

Procedura din 2022 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022

Ordinul 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022

Ordinul 226/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022

Ordinul 70/2022 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu

publicat in M.Of. 242 din 11-mar-2022