Rasfoire documente

Ordinul 22/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 241 din 11-mar-2022

Ordinul 23/2022 privind aprobarea valorilor medii utilizate de operatorul de distribuţie pentru rambursarea solicitanţilor clienţi casnici a contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a unui branşament

publicat in M.Of. 241 din 11-mar-2022

Decizia 792/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 2 lit. n) şi ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 241 din 11-mar-2022

Decizia 202/2022 privind eliberarea domnului Dan-Dragoş Drăgan din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 241 din 11-mar-2022

Decizia 203/2022 privind numirea domnului George Lazăr în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 241 din 11-mar-2022

Ordinul 21/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014

publicat in M.Of. 241 din 11-mar-2022

Hotarirea 324/2022 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021

publicat in M.Of. 241 din 11-mar-2022