Rasfoire documente

Ordinul 301/2022 pentru aprobarea Procedurii de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Procedura din 2022 de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Decizia 823/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Hotarirea 321/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Hotarirea 322/2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 432/2017 privind echipamentele maritime

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Decizia 200/2022 privind numirea doamnei Irina-Dumitriţa Solomon, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în funcţia de coordonator al Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Decizia 201/2022 privind numirea domnului Florin-Daniel Şandru în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Decizia 204/2022 privind eliberarea domnului Marius Mihai Micu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Decizia 205/2022 pentru numirea domnului Dragoş-Costin Telehuz în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.176/2021 privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi pentru completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1084 din 12 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 240 din 10-mar-2022