Rasfoire documente

Ordinul 141/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 249 din 14-mar-2022

Decizia 207/2022 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Dobrin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj

publicat in M.Of. 249 din 14-mar-2022

Decizia 898/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29, ale art. 30 şi ale art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 249 din 14-mar-2022

Decizia 815/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (3) şi (6), ale art. 45 alin. (3) şi alin. (4) lit. b) şi ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 249 din 14-mar-2022

Decizia 511/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

publicat in M.Of. 249 din 14-mar-2022

Decretul 283/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 249 din 14-mar-2022

Decretul 282/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 249 din 14-mar-2022

Decretul 281/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 249 din 14-mar-2022