Rasfoire documente

Ordinul 256/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 6

publicat in M.Of. 247 din 14-mar-2022

Decizia 683/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 247 din 14-mar-2022

Decizia 805/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, 8, 31 şi 32 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 252 alin. (3) şi ale art. 298 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 247 din 14-mar-2022

Hotarirea 325/2022 privind aprobarea nivelului cotizaţiei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau cu organizaţii internaţionale de schimb de organe, în anul 2022

publicat in M.Of. 247 din 14-mar-2022

Ordinul 197/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 247 din 14-mar-2022

Norma 8/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

publicat in M.Of. 247 din 14-mar-2022

Norma 9/2022 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

publicat in M.Of. 247 din 14-mar-2022