Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Ordinul 3.352/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Ordonanta urgenta 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii ''Complexul Energetic Oltenia''- S.A.

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Hotarirea 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Procedura din 2022 de înscriere ca audienţi la cursurile unităţilor de învăţământ a minorilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Procedura din 2022 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare a activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Ordinul 3.363/2022 privind aprobarea componenţei Comisiei de coordonare a activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere, a procedurii de organizare şi funcţionare a acesteia şi pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienţi la cursurile unităţilor de învăţământ a minorilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Ordinul 757/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 720/2014 privind înfiinţarea Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Ordinul 741/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Ordinul 277/2022 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Decizia 206/2022 privind numirea domnului Adrian-Ion Duţă în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022