Rasfoire documente

Ordinul 325/2022 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

publicat in M.Of. 233 din 09-mar-2022

Decizia 784/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 56, ale art. 76 şi ale art. 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

publicat in M.Of. 233 din 09-mar-2022

Decizia 782/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (1) al titlului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

publicat in M.Of. 233 din 09-mar-2022

Decretul 262/2022 pentru promulgarea Legii privind cooperarea judiciară dintre România şi Curtea Penală Internaţională

publicat in M.Of. 233 din 09-mar-2022

Legea 44/2022 privind cooperarea judiciară dintre România şi Curtea Penală Internaţională

publicat in M.Of. 233 din 09-mar-2022