Rasfoire documente

Ordinul 707/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Hotarirea 16/2022 pentru abrogarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Ordinul 3.343/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Ordinul 27/2022 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 96/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Decretul 271/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Decretul 270/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Decretul 269/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Decretul 268/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Decretul 267/2022 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Decretul 266/2022 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Hotarirea 17/2022 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Hotarirea 16/2022 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Hotarirea 15/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Economia UE după pandemia de COVID-19: implicaţii pentru guvernanţa economică - COM(2021) 662

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022

Hotarirea 14/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 ''Calea către deceniul digital'' - COM(2021) 574

publicat in M.Of. 230 din 08-mar-2022