Rasfoire documente

Decretul 26/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Legea 6/2022 pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decretul 16/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Legea 7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decretul 17/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decretul 24/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decretul 25/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 711/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Hotarirea 24/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 34/2022 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 295/2021 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 35/2022 pentru numirea domnului Mihai-Ion Macaveiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 36/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Oana Oşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 37/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marcel-Dumitru Miclău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 38/2022 pentru eliberarea doamnei Iulia Raluca Matei din funcţia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 39/2022 privind acordarea autorizării Societăţii STARC4SYS - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 40/2022 pentru numirea domnului Cantemir-Marian Ciurea-Ercău în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 41/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Darius-Georgel Vodă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 42/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Corneliu Cîrstea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022