Rasfoire documente

Regulament din 2022 şi procedură generală pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel, prin vot electronic, din data de 14 aprilie 2022

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Hotarirea 5/2022 privind aprobarea Regulamentului şi a procedurii generale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel, prin vot electronic, din data de 14 aprilie 2022

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Hotarirea 4/2022 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Ordinul 331/2022 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Ordinul 251/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Ordinul 213/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Ordinul 37/2022 privind abrogarea alin. (2) al art. 8 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Hotarirea 310/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Hotarirea 309/2022 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Hotarirea 307/2022 privind modificarea valorii de inventar a imobilului 1166, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al oraşului Chitila, judeţul Ilfov, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Hotarirea 306/2022 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Olt, Alba, Ilfov, Suceava, Vrancea, Braşov, Covasna, Prahova, Dolj şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Hotarirea 305/2022 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Galaţi, Mureş, Iaşi, Sălaj, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Sibiu şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Hotarirea 301/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022

Hotarirea 300/2022 privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

publicat in M.Of. 227 din 08-mar-2022