Rasfoire documente

Legea 42/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Ordinul 53/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Ordinul 665/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. I şi IV la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Actul Aditional 1/2022 pentru actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Ordinul 235/2022 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2022

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Decretul 261/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Legea 43/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Decretul 260/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Decretul 259/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022

Legea 41/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 226 din 08-mar-2022