Rasfoire documente

Decizia 198/2022 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 225 din 07-mar-2022

Hotarirea 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective

publicat in M.Of. 225 din 07-mar-2022

Decizia 199/2022 privind numirea domnului Ion Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 225 din 07-mar-2022

Decizia 740/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. c) raportat la art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 225 din 07-mar-2022

Decretul 263/2022 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 225 din 07-mar-2022

Ordinul 261/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

publicat in M.Of. 225 din 07-mar-2022