Rasfoire documente

Procedura din 2022 privind finanţarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale

publicat in M.Of. 224 din 07-mar-2022

Ordinul 20/2022 pentru aprobarea Procedurii privind finanţarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale

publicat in M.Of. 224 din 07-mar-2022

Ordinul 579/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă

publicat in M.Of. 224 din 07-mar-2022

Hotarirea 308/2022 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 224 din 07-mar-2022

Hotarirea 303/2022 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei ''KULTURSTIFTUNG MITTEL - UND OSTEUROPA'' din Republica Federală Germania

publicat in M.Of. 224 din 07-mar-2022

Hotarirea 299/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012

publicat in M.Of. 224 din 07-mar-2022

Hotarirea 298/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 501/2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

publicat in M.Of. 224 din 07-mar-2022