Rasfoire documente

Decizia 192/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iulia-Georgiana Truică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Decizia 191/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Gigel Vieru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Decizia 190/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alina-Elena Sărăcilă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Decizia 189/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Otilia Aroşoaie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Decizia 188/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Raluca-Ecaterina Alexandru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Decizia 187/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Decizia 186/2022 privind numirea domnului Vişinel-Costel Balan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Decizia 185/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor Narcis Godeanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Hotarirea 293/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Hotarirea 264/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Ordonanta urgenta 18/2022 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Decizia 874/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (21) coroborate cu ale art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în interpretarea dată prin Decizia nr. 36 din 4 mai 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022