Rasfoire documente

Hotarirea 295/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa'', pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Norma din 2022 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanţă în data de 29 aprilie 2022

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Hotarirea 14/2022 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanţă în data de 29 aprilie 2022

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Hotarirea 13/2022 privind stabilirea datei Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în ziua de 29 aprilie 2022, prin vot la distanţă

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Ordinul 66/2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii VISION LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Reguli din 2022 de alocare a capacităţilor de interconexiune

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Ordinul 16/2022 pentru aprobarea Regulilor de alocare a capacităţilor de interconexiune

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Hotarirea 297/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Hotarirea 294/2022 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2021

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Hotarirea 292/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Noua casă''

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022

Decizia 887/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 211 din 03-mar-2022