Rasfoire documente

Hotarirea 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 219 din 05-mar-2022

Decizia 197/2022 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 219 din 05-mar-2022

Decizia 196/2022 privind eliberarea doamnei Adi Croitoru, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 219 din 05-mar-2022

Decizia 195/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina-Mirela Cuculas a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 219 din 05-mar-2022

Decizia 194/2022 privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de lucru interinstituţionale ''Ucraina''

publicat in M.Of. 219 din 05-mar-2022

Decizia 824/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 416 alin. (1) şi ale art. 421 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 219 din 05-mar-2022