Rasfoire documente

Decizia 198/2022 privind autorizarea Societăţii DIRECT CONECT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. ca intermediar principal în asigurări

publicat in M.Of. 217 din 04-mar-2022

Regulament din 2022 privind organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2022

publicat in M.Of. 217 din 04-mar-2022

Hotarirea 16/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2022

publicat in M.Of. 217 din 04-mar-2022

Hotarirea 304/2022 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

publicat in M.Of. 217 din 04-mar-2022

Decizia 57/2022 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR'' - S.A. în domeniul public al judeţului Mureş

publicat in M.Of. 217 din 04-mar-2022

Decizia 513/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 217 din 04-mar-2022

Decretul 256/2022 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 217 din 04-mar-2022