Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Decretul 248/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Legea 37/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Ordinul 17/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Legea 40/2022 pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Decretul 255/2022 privind acordarea Drapelului de luptă Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Decretul 254/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Decretul 253/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Decretul 252/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Decretul 251/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Decretul 250/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Legea 39/2022 pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Decretul 249/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Legea 38/2022 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022