Rasfoire documente

Ordinul 112/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2022

Decizia 12/2022 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2022

Procedura din 2022 privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2022

Ordinul 12/2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2022

Hotarirea 3/2022 privind radierea Societăţii SIGMA FINANCE IFN - S.A. din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2022

Ordinul 3.139/2022 privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a învăţământ profesional, inclusiv dual, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor: electrician auto, operator montator subansamble

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2022

Ordinul 199/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2022

Decizia 745/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 628 alin. (2) şi (5) şi art. 665 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2022

Decizia 508/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2022