Rasfoire documente

Legea 31/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Decretul 212/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 32/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Decretul 213/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 33/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Decretul 214/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 34/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Decretul 215/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 35/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Decretul 216/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Legea 36/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Decretul 217/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Decizia 684/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Decizia 779/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Decizia 174/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rela-Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022

Decizia 175/2022 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rela-Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 201 din 01-mar-2022