Rasfoire documente

Ordinul 510/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2022

Hotarirea 265/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare Constanţa, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi modificarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare Constanţa, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2022

Decizia 812/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1), (2) şi (4^1), ale art. 347 alin. (3) teza finală şi ale art. 425^1 alin. (1) şi (7) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2022