Rasfoire documente

Hotarirea 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC)

publicat in M.Of. 208 din 02-mar-2022

Ordinul 228/2022 privind aprobarea unor derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 208 din 02-mar-2022

Ordinul 231/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2022

publicat in M.Of. 208 din 02-mar-2022

Hotarirea 276/2022 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Băncii Naţionale a României în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 208 din 02-mar-2022

Ordonanta urgenta 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian

publicat in M.Of. 208 din 02-mar-2022

Decizia 829/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) şi (4), ale art. 5 alin. (3) şi (3^1), ale art. 7 alin. (4) şi (5^1), ale art. 8 alin. (5), ale art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 208 din 02-mar-2022

Hotarirea 13/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 208 din 02-mar-2022