Rasfoire documente

Raportul 20.306/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Makedonarmânilor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2022

Raportul 20.304/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Asociaţia Femeilor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2022

Raportul 20.302/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Liga Organizată a Regiunilor Drepte în anul 2021

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2022

Hotarirea 269/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unor construcţii şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în domeniul public al comunelor Crişan şi Ceatalchioi, judeţul Tulcea, şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2022

Hotarirea 268/2022 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2022

Hotarirea 266/2022 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Liceul cu Program Sportiv Roman/Clubul Sportiv Şcolar Roman, în domeniul public al municipiului Roman pentru Liceul cu Program Sportiv Roman, pentru desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2022