Rasfoire documente

Ordinul 11/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2019 pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL

publicat in M.Of. 197 din 28-feb-2022

Ordinul 10/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018

publicat in M.Of. 197 din 28-feb-2022

Ordinul 6/2022 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2020

publicat in M.Of. 197 din 28-feb-2022

Ordinul 303/2022 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti

publicat in M.Of. 197 din 28-feb-2022

Hotarirea 272/2022 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Cluj, ca urmare a înscrierii eronate

publicat in M.Of. 197 din 28-feb-2022

Hotarirea 271/2022 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 197 din 28-feb-2022

Hotarirea 261/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 406/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

publicat in M.Of. 197 din 28-feb-2022

Hotarirea 242/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor construcţii şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 197 din 28-feb-2022

Hotarirea 241/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj

publicat in M.Of. 197 din 28-feb-2022