Rasfoire documente

Procedura din 2022 privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acţiunilor de investigaţii

publicat in M.Of. 195 din 28-feb-2022

Ordinul 13/2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acţiunilor de investigaţii

publicat in M.Of. 195 din 28-feb-2022

Ordinul 225/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie 2022

publicat in M.Of. 195 din 28-feb-2022

Ordinul 41/2022 privind modificarea art. 1 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

publicat in M.Of. 195 din 28-feb-2022

Hotarirea 262/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare şi modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, judeţul Prahova - Brădet, judeţul Braşov''

publicat in M.Of. 195 din 28-feb-2022

Hotarirea 260/2022 privind reaprobarea obiectivului de investiţii ''Amenajare Valea Călata, judeţul Cluj'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 195 din 28-feb-2022

Hotarirea 258/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Drum de legătură între municipiul Oradea şi comuna Sânmartin'', judeţul Bihor

publicat in M.Of. 195 din 28-feb-2022

Hotarirea 257/2022 pentru suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov- Târgu Mureş-Cluj-Oradea»'', precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016

publicat in M.Of. 195 din 28-feb-2022