Rasfoire documente

Hotarirea 253/2022 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru anul 2022, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Decizia 166/2022 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bud Radu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Decizia 165/2022 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Hotarirea 256/2022 privind modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Actul din 2022 REPARTIZAREA ŞI UTILIZAREA sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Hotarirea 251/2022 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Ordonanta urgenta 14/2022 pentru modificarea Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Ordonanta urgenta 13/2022 pentru modificarea pct. II subpct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Decizia 739/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 183 alin. (1) şi alin. (3) teza a treia din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Decizia 653/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022