Rasfoire documente

Hotarirea 252/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022

Hotarirea 248/2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022

Hotarirea 247/2022 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de monitorizare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022

Hotarirea 246/2022 privind numirea doamnei Stanomir Cosmina-Giorgiana în funcţia de subprefect al judeţului Mehedinţi

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022

Hotarirea 245/2022 privind numirea domnului Neculăescu Ciprian-Mihai în funcţia de subprefect al judeţului Argeş

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022

Hotarirea 244/2022 privind eliberarea doamnei Dobre Doina din funcţia de subprefect al judeţului Mehedinţi

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022

Hotarirea 243/2022 privind eliberarea domnului Predescu Lucian-Dragoş din funcţia de subprefect al judeţului Argeş

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022

Ordonanta urgenta 12/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022

Decizia 879/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice şi ale art. 61^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, astfel cum au fost introduse prin art. IV pct. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022

Decizia 654/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022