Rasfoire documente

Protocol din 2021 prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziţia publicului a spectacolelor de teatru în mediul online, încheiat între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, şi Asociaţia Teatrelor Independente, Teatrul Naţional Bucureşti ''I.L. Caragiale'', Teatrul ''C.I. Nottara'' din Bucureşti şi Teatrul ''Stela Popescu'' din Bucureşti, CREART, Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, Teatrul ''Ion Creangă'' din Bucureşti, Teatrul Naţional ''Radu Stanca'' din Sibiu, Teatrul Naţional Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Teatrul Naţional ''Marin Sorescu'' din Craiova, Teatrul Naţional ''Vasile Alecsandri'' din Iaşi, Teatrul Municipal ''Lucia Sturdza Bulandra'' din Bucureşti şi Societatea Quantum Media Creative - S.R.L. din Bucureşti, pe de altă parte

publicat in M.Of. 189 din 25-feb-2022

Decizia 9/2022 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziţia publicului a spectacolelor de teatru în mediul online, încheiat între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, şi Asociaţia Teatrelor Independente, Teatrul Naţional Bucureşti ''I.L. Caragiale'', Teatrul ''C.I. Nottara'' din Bucureşti şi Teatrul ''Stela Popescu'' din Bucureşti, CREART, Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, Teatrul ''Ion Creangă'' din Bucureşti, Teatrul Naţional ''Radu Stanca'' din Sibiu, Teatrul Naţional Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Teatrul Naţional ''Marin Sorescu'' din Craiova, Teatrul Naţional ''Vasile Alecsandri'' din Iaşi, Teatrul Municipal ''Lucia Sturdza Bulandra'' din Bucureşti şi Societatea Quantum Media Creative - S.R.L. din Bucureşti, pe de altă parte

publicat in M.Of. 189 din 25-feb-2022

Decizia 147/2022 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj SOKO - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 189 din 25-feb-2022

Ordinul 152/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4

publicat in M.Of. 189 din 25-feb-2022