Rasfoire documente

Ordinul 249/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.669/2017 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2022

Ordinul 14/2022 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2021

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2022

Hotarirea 273/2022 privind acordarea unor ajutoare umanitare din Rezerva Ministerului Sănătăţii, cu titlu gratuit, pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria şi Libia, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2022

Hotarirea 263/2022 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţii de cult deţinătoare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2022

Hotarirea 254/2022 privind completarea art. 4 din Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2002

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2022

Hotarirea 250/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Pavilion nou - administrativ în cazarma 727 Borcea''

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2022

Hotarirea 249/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Bazin de înot în cazarma 2798 Constanţa''

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2022

Decizia 822/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2022

Decizia 791/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 165 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2022