Rasfoire documente

Metodologie-Cadru din 2022 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

publicat in M.Of. 171 din 21-feb-2022

Ordinul 3.102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

publicat in M.Of. 171 din 21-feb-2022

Ordinul 5.744/2021 privind neacordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Suflet de Copil'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 171 din 21-feb-2022

Hotarirea 225/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Spaţii de cazare la Universitatea de Vest din Timişoara''

publicat in M.Of. 171 din 21-feb-2022

Hotarirea 224/2022 privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidrometeorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale - INFRAMETEO''

publicat in M.Of. 171 din 21-feb-2022

Hotarirea 223/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extinderea cheiurilor danelor 10 şi 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheiurilor''

publicat in M.Of. 171 din 21-feb-2022

Hotarirea 222/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti km 0 + 000-100 + 900'', sector Centura Sud km 52 + 770-km 100 + 900

publicat in M.Of. 171 din 21-feb-2022

Hotarirea 202/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba

publicat in M.Of. 171 din 21-feb-2022